School op maat

Een aangepast programma, op maat van de leerlingen.

Ons aanbod stellen wij af op de noden die we herkennen in onze leerlingen. Zo zien we dat het niet voor iedereen evident is om ons onderwijs de hele dag/​week op een succesvolle manier te volgen. Daarom hebben wij een stappenplan uitgewerkt zodat we de leerlingen in de mogelijkheid stellen om het klassikaal gebeuren toch te volgen, zij het op een aangepaste manier.

Ons stappenplan bestaat uit 5 onderdelen. Afhankelijk van de noodzaak worden een aantal stappen ondernomen om tot een school op maat te komen voor elke leerling.

STAP 1

Hier is nog geen sprake van aanpassingen. We zien dat de leerling kan aansluiten bij de klasgroep zonder noemenswaardige problemen. De leerling volgt een volledig week les in een vaste klasgroep met een leerkracht en ondersteuning van MFC voor zorg- en structuurgroepen.

STAP 2

Wanneer we merken dat de leerling wat problemen ondervindt in de klas gaan we over tot stap 2. Dit houdt in dat de leerling een volledige week les volgt in een vaste klasgroep met een leerkracht. Het verschil met stap 1 is dat er extra ondersteuning is van één van de paramedici(ergo’s of logo’s) of van een extra leerkracht voor de leerling in kwestie. Afhankelijk van de problemen die de leerkracht ervaart is het ook mogelijk dat hij of zij aansluit in een andere klasgroep.

STAP 3

In stap 3 gaan we nog wat verder. Hier zien we dat de leerling moeite heeft om het klasgebeuren te volgen. Daardoor volgt de leerling nog steeds bepaalde lessen in een vaste klasgroep, maar de moeilijke momenten krijgt hij of zij les in een één-één relatie of in een kleine groep met een leerkracht of een paramedicus. Dit gebeurt in een andere lokaal maar met dezelfde doelstellingen als de klasgroep.

STAP 4

Stap 4 is vrij gelijkaardig als stap 3. De leerling verlaat hier ook de vaste klasgroep om les te krijgen in een één-één relatie of in een kleine groep. Het vershil bestaat erin dat de doelstellingen die worden nageleefd aangepast worden aan de leerling (individuele doelen i.p.v. groepsdoelen).

STAP 5

Als stap 4 nog onvoldoende blijkt te zijn, gaan we over tot de laatste stap. Dit houdt in dat de leerling bepaalde dagdelen les volgt in een vaste klasgroep/​kleine groep/één-één relatie met een leerkracht of paramedicus. De andere dagdelen gaat de leerling naar de dagbesteding van het MFC.

Op deze manier proberen wij een school te zijn op maat van al onze leerlingen. Door de brede ondersteuning van een team van paramedici kunnen wij inspelen op de noden die we herkennen bij onze jongeren. Het blijft onze bedoeling om zo weinig mogelijk stappen te ondernemen, en wanneer een leerling bijvoorbeeld in stap 3 zit hoeft dit niet voor heel het schooljaar te zijn. Samen streven we naar een zo groot mogelijke participatie in de klasgroep.