OV1

Opleidingsvorm 1

Lees de volledige infobrochure

Klik hier om de volledige brochure te lezen!
Klik op de afbeelding hierboven om de infobrochure te lezen.

Opleidingsvorm 1 richt zich tot leerlingen met een onderwijstype 2

De leerinhoud die de jongeren aangeboden krijgen, de organisatie van het lessenrooster, de personeelsbezetting in de groepen en de extra-ondersteuning is afhankelijk van de mogelijkheden van de leerlingen.

We proberen onze leerlingen maximale ontwikkelingskansen te bieden zodat zij op de 21-jarige leeftijd de kennis en de vaardigheden verworven hebben om naadloos over te stappen naar een dagcentrum, beschermd wonen, thuis wonen of andere woonvormen.

Ook de sociale vaardigheden die hen zullen helpen om zich zo goed als mogelijk te integreren en gelukkig te zijn, krijgen bijzondere aandacht.


In deze opleidingsvorm onderscheiden we drie duidelijk afgebakende groepen: zorggroepen, structuurgroepen en trajectgroepen.

Zorggroepen

Zorggroepen zijn de enige groepen waar wij met een maximumcapaciteit werken. We voorzien 3 klassen van telkens 6 leerlingen die een verhoogde zorgvraag hebben. Afhankelijk van de zwaarte van deze zorgvraag worden zij in een passende zorggroep ondergebracht. In een zorggroep wordt vooral belevingsgericht gewerkt. Door verschillende activiteiten aan te bieden worden allerlei vaardigheden gestimuleerd en worden de leerlingen geprikkeld in hun ontwikkeling. Samen koken, expressie, snoezelen,… zijn slechts een greep uit het aanbod. In de mate van het mogelijke wordt er sterk ingezet op het bevorderen van de zelfredzaamheid. Beweging wordt enorm aangemoedigd. Wekelijks gaan zorggroepen een hele voormiddag gaan zwemmen. Daarnaast trekken ze er vaak op uit voor een wandeling of een leeruitstap. Omdat leerlingen normaal gezien 8 jaar in een zorggroep blijven wordt het aanbod ieder jaar herbekeken. Door de vele ondersteuning van opvoeders en therapeuten kan er op maat van elke leerling les gegeven worden.

Structuurgroepen

Onze 2 structuurgroepen zijn er voor leerlingen met ASS die verregaande nood hebben aan visualisaties, voorspelbaarheid en rust. Om de goede werking van deze groepen te waarborgen proberen we ook hier niet meer dan 6 leerlingen in een klas te plaatsen. Op vlak van schoolse vaardigheden wordt er verder gewerkt op hetgeen de leerlingen reeds geleerd hebben. Voor de taallessen wordt er klasdoorbrekend gewerkt in niveaugroepjes. Wekelijks wordt er gekookt en nemen de leerlingen deel volgens hun mogelijkheden. Via aandachtsoefeningen of atelierwerk kunnen de leerlingen hun werkattitude ontwikkelen. Ook in deze groepen wordt er sterk ingezet op beweging door middel van zwemmen, turnen, fietsen en wandelen. Indien de leerlingen hier nood aan hebben kunnen er basale activiteiten worden opgenomen in het programma. Ieder jaar wordt het aanbod bekeken en aangepast indien nodig. Leerlingen kunnen een overstap maken naar een trajectgroep (zie later) maar dit is eerder uitzonderlijk. Normaal gezien blijven leerlingen 8 jaar in een structuurgroep zitten. Ook hier kan er op maat van elke leerling worden gewerkt door de kleine groep en de vele ondersteuning.

Trajectgroepen

Leerlingen die het programma aankunnen zonder extra omkadering komen in een trajectgroep terecht. De eerste 4 jaar noemen we de leergroepen. Er wordt verder gewerkt aan de schoolse vaardigheden, leerlingen ontwikkelen hun werkattitude door aandachtsoefeningen, samen koken volgens de mogelijkheden van de leerlingen, creatieve taken,… komen allemaal aan bod. Na 4 jaar gaan de leerlingen over naar de préfinaliteit. Daar maakt de les aandachtsoefeningen plaats voor atelierwerk en worden de schoolse vaardigheden toegepast tijdens socialisatie. Na nog eens 2 jaar volgt de overgang naar de finaliteitsgroepen. Daar worden nog extra uren atelierwerk ingericht zodat de leerlingen hun werkhouding en taakspanning verder kunnen ontwikkelen. Huishoudelijke taken worden ook meer ingeoefend om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijk leven. Doorheen de 8 jaar in trajectgroepen staat zelfredzaamheid centraal. Elke leerling wordt op zijn eigen tempo gestimuleerd om zoveel mogelijk zelfstandig te doen volgens zijn mogelijkheden.

Snuif je even de sfeer op en geniet je mee? 

Interesse in onze school?

Neem contact met ons op. We organiseren voor u een individuele rondleiding doorheen onze school.

Ik wil een rondleiding in de Hoge Kouter!