OV2

Opleidingsvorm 2

Lees de volledige infobrochure

Klik hier om de volledige brochure te lezen!
Klik op de afbeelding hierboven om de infobrochure te lezen.

Opleidingsvorm 2 richt zich tot leerlingen met een onderwijstype 2 of 9

We bereiden de leerlingen voor op tewerkstelling in een maatwerkbedrijf door een sociale vorming en aangepaste arbeidstraining.

We vertrekken vanuit de mogelijkheden van de leerlingen en gaan na waar we nog verder ondersteuning kunnen bieden zodat ze maximale kansen krijgen.


Opleidingsvorm 2 wordt onderverdeeld in twee fasen. Fase 1 gaat van 13 tot ongeveer 17 jaar en focust zich op het aanleren van basisvaardigheden. Fase 2 is van 17 jaar tot 21 jaar en bereidt de leerlingen meer praktijkgericht voor op een latere tewerkstelling, verder bouwend op de aangeleerde vaardigheden in fase 1. Binnen fase 2 staat de attitudetraining voorop.

Fase 1

Binnen fase 1 wordt de basis gelegd om na vier jaar de overgang te kunnen maken naar fase 2. Op vlak van schoolse vaardigheden wordt er verder gebouwd op hetgeen de leerlingen reeds geleerd hebben. Voor taal, rekenen en MAVO wordt er klas doorbrekend in niveaugroepjes gewerkt. Daarnaast krijgen de leerlingen ook heel wat praktijkgerichte vakken aangeboden zoals tuin, hout en metaal, textiel en aandachtsoefeningen. Wekelijks worden er vijf uren huishoudelijke vaardigheden aangeboden.

Fase 2

In fase 2 ligt de focus op het ontwikkelen van een goede arbeidsattitude. Waar de leerlingen in fase 1 nog alle praktijkgerichte vakken aangeboden kregen, moeten ze nu een keuze maken. Er kan gekozen worden voor tuin, textiel of hout en metaal. De andere uren beroepsgerichte vorming worden ingericht met de atelierwerking en 5 uren huishoudelijke vaardigheden. De atelierwerking is een simulatie van een maatwerkbedrijf. Er wordt werk binnengebracht van verschillende firma’s waardoor er voldoende variatie is in ons aanbod van arbeidstraining. Doorheen de jaren is er een opbouw van het aantal uren atelierwerking. We starten in het eerste jaar fase 2 met 10 uren atelier en breiden dit geleidelijk aan uit. Dit tot onze leerlingen in het laatste jaar zeker twee volledige dagen arbeidstraining hebben. In het voorlaatste en het laatste jaar wordt een stageperiode ingericht. De schoolse vaardigheden worden verder ingeoefend in het vak socialisatie. De focus ligt op het toepassen van de aangeleerde theorie in de praktijk. Hierbij worden de leerlingen voorbereid op de leefweek die doorgaat in het laatste jaar van fase 2. Tijdens de leefweek verblijven de leerlingen in een huis aan zee en ervaren ze hoe het is om zelfstandig te leven. Deze kers op de taart van hun schoolcarrière geeft de leerlingen inzicht in hun noden en mogelijkheden betreft het zelfstandig werken en wonen.

Snuif je even de sfeer op en geniet je mee? 

Interesse in onze school?

Neem contact met ons op. We organiseren voor u een individuele rondleiding doorheen onze school.

Ik wil een rondleiding in de Hoge Kouter!