Paramedici

Een multidisciplinair team.

Binnen BuSO De Hoge Kouter bestaat ons team uit een aantal paramedici, waaronder logopedisten, ergotherapeuten en kinesitherapeuten. Onze paramedici geven zowel individuele als klassikale begeleiding. De individuele therapie focust zich op het aanleren van vaardigheden die voor de leerlingen een meerwaarde zijn in hun dagelijkse leven. Dit kan een hobby zijn die wordt aangeleerd alsook een vaardigheid die ervoor zorgt dat de leerling meer zelfstandigheid verwerft.

De extra ondersteuning tijdens de lessen kan dienen om een leerling die bijzondere aandacht vraagt extra te begeleiden zodat de leerkracht zijn aandacht kan verdelen over de andere leerlingen. Of omgekeerd, om de sterkere leerlingen vlot te kunnen laten doorwerken zodat de leerkracht de minder sterke leerlingen kan ondersteunen. Daarnaast worden onze paramedici ook ingezet voor de klas op maat. Hierbij wordt individueel gewerkt wanneer de leerling op schools of op sociaal-emotioneel vlak een intensievere aanpak vraagt.

In onze school hebben wij ook opvoeders die zich elk specialiseren binnen bepaalde domeinen van de werking en behoren tot onze leerlingendienst. De taken die zij opnemen gaan van ondersteuning bieden in de zorggroepen, begeleiding tijdens leeruitstappen of helpen tijdens het winkelen, tot het opvolgen van aanwezigheden, gesprekken met leerlingen, conflicten oplossen, time-outs begeleiden, individueel koken, medische interventies en nog veel meer.

Onze sociaal-verpleegkundige maakt ook onderdeel uit van de leerlingendienst maar neemt naast bovengenoemde taken specifiek de medische permanentie en ondersteuning op zich.